Samsung Smart TV – Videoprůvodce – iNELS Home Control: nastavení

iNELS Home Control je aplikace pro ovládání elektrospotřebičů prostřednictvím chytré televize. Tato aplikace přináší novou dimenzi v ovládání. Nyní můžete … zdroj