Jak nastavit číselný formát a vlastnost ověření dat – příklad evidence v tabulce MS Excel

Video ukazuje jak si nastavit vhodný formát buněk pro jednoduchou evidenci v programu MS Excel, jak si ulehčit práci při zadávání opakujících se dat na … zdroj